Uniek event View All →

Introductievideo MSP Event

By   6 jaar ago

Bij het Groot Kievitsdal te Baarn zullen regelmatig MSP evenementen plaatsvinden. Gedurende deze dag zal de ochtend in het thema staan van Vendor Management Services (VMS), en de middag zal in het teken staan van Managed Services Providers (MSP). Zowel…

Read More →

Trends & Voorspellingen

By   6 jaar ago

Welke trends zijn er gaande? Wat verwachten de grote bazen en trendwatchers? In hoeverre zijn dat ook trends die levensbestendig zijn of wat zijn de voor- en nadelen?

Read More →

Recruitment

By   6 jaar ago

Om wie gaat het nu eigenlijk? De maatschappij is steeds individualistischer ingesteld geworden. Tot de crisis, want daar blijkt dan wel weer hoe afhankelijk men kan zijn van elkaar. Past de mentaliteit van jongeren binnen die van de werkgever en is het besef dat een werkgever salaris betaalt in ruil voor resultaten voldoende aanwezig of mag de werkgever blij zijn dat men voor hem werkt?

Read More →

Flexibilisering van de Arbeidsmarkt

By   6 jaar ago

Flexibilisering: afvoerput van het sociaal stelsel. Een uitspraak van PvdA-minister L. Asscher. Terecht of onterecht?

Read More →

Overheid & werkgelegenheid

By   6 jaar ago

Overheid wordt betaald door werkgevers en werknemers. Iedere werkgever zal slecht renderende zaken willen vervangen. Helaas is een Overheid niet te vervangen en is het tegendeel het geval. Overheid wordt niet als faciliterend ervaren op gebieden als veiligheid en economische zekerheden. Wat vinden de mensen van de Overheid? Statistieken?

Read More →

Uitbesteden

By   6 jaar ago

Global Player in huis of Home Sweet Home? Het uitbesteden van werk naar het buitenland levert ook de maatschappelijke discussie op of zoiets wel sociaal verantwoord is in een tijd van grote werkloosheid. Heffen de kosten die nu op het bord van werkgevers gelegd worden ten gevolge van de crisis het rendement van uitbesteden naar het buitenland niet op?

Read More →